Asianajotoimisto Tampereella – Miten voimme palvella?

Tarvitsetko asiantuntevan ja hyvän asianajajan oikeudenkäyntiin tai muuhun oikeudelliseen asiaasi? Asianajotoimisto Lakitalo on Tampereella sijaitseva lakitoimisto, joka on erikoistunut nimenomaan oikeudenkäynteihin ja sinne välittömästi saatettavien asioiden hoitamiseen. Lakitoimistomme painopiste on rikosoikeudessa ja erilaisissa riita-asioissa, ja edustamme niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiäkin.

Tampereella sijaitsevan lakitoimistomme erikoisosaamisalueina ovat erityisesti rikosoikeus, vahingonkorvaus- ja velkomusasiat, kiinteistökauppaa koskevat riidat, asumiseen liittyvät asiat, työoikeus ja yhtiöoikeus. Useimmiten asianajotoimistomme toimeksiannot liittyvät joko rikoksesta syytetyn tai rikoksen uhrin avustamiseen, kiinteistö- eli talokauppaa koskeviin riitatilanteisiin eli esimerkiksi niin sanottuihin hometaloriitoihin, työsuhteiden laittomiin päättämistilanteisiin tai yleiseen liikejuridiikkaan, kuten velkomusasioihin, sopimusriitoihin ja osakassopimuksiin.

Oikeudenkäynteihin erikoistuneella asianajajalla on erinomaista tietoa ja taitoa myös siitä, milloin asiat kannattaa sopia. Silloin kun mahdollinen sovinto voisi olla päämiehen edun mukaista, Asianajotoimisto Lakitalon asianajajalla on jatkuva velvollisuus harkita ja aktiivisesti edistää sovinnon syntymistä; Lakitalo on menestynyt miltei mahdottomiltakin tuntuvissa oikeudellisissa tilanteissa erinomaisesti.

Lain mukaan asianajajan ydintehtävänä on valvoa ja huolehtia päämiestensä lakiin perustuvista oikeuksista ja eduista. Tämä on myös Lakitalon ydintehtävä. Lakitalossa on muun ohella kokemusta sadoista eri oikeudenkäynneistä sekä sovittelumenettelyistä ja sovinnoista. Päämiestensä oikeuksien turvaamiseksi Lakitalon henkilöstöllä on velvollisuus osallistua aktiivisesti myös täydennyskoulutuksiin.

Lakitoimisto, jossa on aina ilmainen aloitusneuvottelu

Asianajotoimisto Lakitalossa keskitytään olennaiseen, mikä hyvin usein tarkoittaa myös kustannustehokkuutta. Lakitalon tavoitteena on olla matalan kynnyksen asianajotoimisto, jossa on mukava asioida. Tämän vuoksi lakitoimisto Lakitalossa alkuneuvottelu, eli toimeksiannon kartoitus, on ilmainen. Meidät tavoitat niin sähköpostitse kuin puhelimellakin, ja helposti myös sosiaalisen median kautta.

Mikäli tarvitset asianajajaa oikeudenkäyntiin tai muuhun oikeudelliseen ongelmaan Tampereella tai Pirkanmaalla, ota yhteyttä Asianajotoimisto Lakitaloon.

Lakitalossa alkuneuvottelu on maksuton

Ota meihin yhteyttä
Asianajotoimisto Lakitalo
Rikosoikeus

Tarvitsetko hyvän asianajajan oikeudenkäyntiin? Olemme menestyksekkäästi edustaneet niin vastaajia, eli syytettyjä, ja asianomistajia, eli rikoksen uhreja, erilaisissa rikosasioissa. Lue lisää

Asianajotoimisto Lakitalo
Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausasiat liittyvät usein rikosasioihin tai erilaisiin sopimussuhteisiin. Korvausvastuu perustuu vähäisimmillään tuottamukseen eli huolimattomuuteen, vaikka tuottamus ei olekaan korvausvastuun välttämätön edellytys. Lue lisää

Asianajotoimisto Lakitalo
Sopimus- ja velkomusasiat

Tuliko sopimuksen sisällöstä erimielisyyttä? Voiko näin sopia? Onko reklamaatio aiheellinen? Suomen lainsäädäntö suojaa kuluttajaa elinkeinonharjoittajan kanssa tehdyissä sopimuksissa. Lue lisää

Asianajotoimisto Lakitalo
Työoikeus

Työnantaja päättää muun ohella, mitä, miten ja missä työtä tehdään. Koska lain mukaan työnantaja on paremmassa asemassa kuin työntekijä, työntekijän oikeudet on turvattu lailla. Lue lisää

Asianajotoimisto Lakitalo
Kiinteistöt ja asuminen

Kiinteistöihin ja asumiseen liittyvissä toimeksiannoissa on usein kyse asunto- tai kiinteistökauppaa koskevista riidoista, eli siis kodista tai rahallisesti merkittävästä omaisuudesta. Lue lisää

Asianajotoimisto Lakitalo
Yhtiöoikeus

Useimmiten yhtiöoikeuteen liittyvät toimeksiannot koskevat osakeyhtiöitä tai asunto-osakeyhtiöitä. Lue lisää

Blogista

02/06/2019
Hyödyllisiä linkkejä

Internet on nykyisin täynnä erilaista tietoa. Oikeastaan voi olla niin, että tietoa löytyy jopa liik...

21/05/2019
Liiketoimintakielto

Suomen perustuslaissa on säädetty, että jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa vali...

15/05/2019
Johtajasopimus

Toimitusjohtajan asema yhtiössä poikkeaa olennaisesti työntekijöiden asemasta. Toimitusjohtajan teht...

Kysymyksiä?
Jätä alle tietosi, niin otamme sinuun yhteyttä