Asianajaja Tampere –

Miten voimme palvella?

Tarvitsetko hyvän asianajajan oikeudenkäyntiin tai muuhun oikeudelliseen asiaasi? Asianajotoimisto Lakitalo on tamperelainen asianajotoimisto, joka on erikoistunut nimenomaan oikeudenkäynteihin ja sinne välittömästi saatettavien asioiden hoitamiseen. Painopisteemme on rikosoikeudessa ja erilaisissa riita-asioissa, ja edustamme niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiäkin. Oikeudenkäynteihin erikoistuneella asianajajalla on erinomaista tietoa ja taitoa myös siitä, milloin asiat kannattaa sopia.

Asianajajan ydintehtävänä on valvoa ja huolehtia päämiestensä lakiin perustuvista oikeuksista ja eduista. Lakitalossa on kokemusta sadoista eri oikeudenkäynneistä ja henkilöstö osallistuu aktiivisesti myös täydennyskoulutuksiin. Lakitalossa keskitytään olennaiseen, mikä usein tarkoittaa myös kustannustehokkuutta.

Lakitalon tavoitteena on olla matalan kynnyksen asianajotoimisto, jossa on mukava asioida. Lakitalon tavoittaa niin sähköpostitse kuin puhelimellakin, ja helposti myös somen kautta. Lakitalossa alkuneuvottelu, eli toimeksiannon kartoitus, on ilmainen.

Asianajotoimisto Lakitalo | Asianajaja oikeudenkäyntiin
Rikosoikeus

Tarvitsetko hyvän asianajajan oikeudenkäyntiin? Olemme menestyksekkäästi edustaneet niin vastaajia, eli syytettyjä, ja asianomistajia, eli rikoksen uhreja, erilaisissa rikosasioissa. Tavanomaisten ja yleisten rikosasioiden lisäksi hoidamme myös laajoja rikoskokonaisuuksia, kuten liiketoimintaan ja ympäristöön liittyviä rikosasioita. Mitä aiemmassa vaiheessa asianajajamme saa tiedon tutkittavana olevasta asiasta, sitä parempi lopputulos asialle saadaan. Jos haluat tehdä poliisille rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön, olet saanut kutsun poliisikuulusteluihin tai haasteen oikeudenkäyntiin, ota yhteyttä Lakitaloon.

Asianajotoimisto Lakitalo | Asianajaja oikeudenkäyntiin
Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausasiat liittyvät usein rikosasioihin tai erilaisiin sopimussuhteisiin. Korvausvastuu perustuu vähäisimmillään tuottamukseen eli huolimattomuuteen, vaikka tuottamus ei olekaan korvausvastuun välttämätön edellytys. Rikoksen uhreilla on vahingonkorvauslain mukaisesti oikeus muun ohella korvaukseen kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta sekä tietyin edellytyksin oikeus korvaukseen kärsimyksestä. Mikäli aiheutunut vahinko ei liity esimerkiksi rikokseen, asianajajamme selvittää tapauksesi korvausvastuun edellytykset, vahinkojen määrät ja vahinkojen rajoittamiset aina erityislainsäädäntöä myöden.

Asianajotoimisto Lakitalo | Asianajaja oikeudenkäyntiin
Sopimus- ja velkomusasiat

Tuliko sopimuksen sisällöstä erimielisyyttä? Voiko näin sopia? Onko reklamaatio aiheellinen? Suomen lainsäädäntö suojaa kuluttajaa elinkeinonharjoittajan kanssa tehdyissä sopimuksissa. Esimerkiksi kuluttajansuojalaissa on monia pakottavia säännöksiä, joiden perusteella tiettyjä sopimusehtoja ei tarvitse noudattaa, vaikka niistä olisi toisin sovittu. Elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa sopimusehdot useimmiten syrjäyttävät lain, minkä vuoksi sopimuksia laadittaessa ja niitä tulkittaessa tulee olla huolellinen. Asianajajamme tulkitsevat jatkuvasti erilaisia sopimusehtoja ja niiden lainmukaisuuksia, sekä auttavat päämiehiään selvittämään tilanteen. Hoidamme tehokkaasti myös saatavien perintää.

Asianajotoimisto Lakitalo | Asianajaja oikeudenkäyntiin
Työoikeus

Työnantaja päättää muun ohella, mitä, miten ja missä työtä tehdään. Koska lain mukaan työnantaja on paremmassa asemassa kuin työntekijä, työntekijän oikeudet on turvattu lailla. Useimmiten toimeksiannoissamme on kyse siitä, onko työsuhde päätetty asianmukaisesti. Jos työsuhde on päätetty ilman laillisia perusteita, työntekijällä on oikeus vahingonkorvaukseen.

Asianajotoimisto Lakitalo | Asianajaja oikeudenkäyntiin
Kiinteistöt ja asuminen

Kiinteistöihin ja asumiseen liittyvissä toimeksiannoissa on usein kyse asunto- tai kiinteistökauppaa koskevista riidoista, eli siis kodista tai rahallisesti merkittävästä omaisuudesta. Kiinteistökaupan virhe tai asuntokaupan virhe on epämiellyttävä tilanne molempien osapuolten kannalta. Useimmiten toimeksiannoissamme on kyse esimerkiksi hometalosta. Onko hankitussa tai luovutetussa kiinteistössä tai huoneistossa virhe? Menetteleekö vuokralaisesi tai vuokranantajasi laillisesti? Ota yhteyttä, niin selvitetään mitä voidaan tehdä ja mitä kannattaa tehdä.

Asianajotoimisto Lakitalo | Asianajaja oikeudenkäyntiin
Yhtiöoikeus

Useimmiten yhtiöoikeuteen liittyvät toimeksiannot koskevat osakeyhtiöitä tai asunto-osakeyhtiöitä. Oli sitten kyse osakassopimuksesta, johtajasopimuksesta, yhtiökokouksen päätöksen laillisuudesta, osakeyhtiön toiminnan lopettamisesta tai hallituksen tai sen jäsenen vastuusta, Lakitalo auttaa.

Lakitalossa alkuneuvottelu on maksuton

Ota meihin yhteyttä

Blogista

21/05/2019
Liiketoimintakielto

Suomen perustuslaissa on säädetty, että jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa vali...

15/05/2019
Johtajasopimus

Toimitusjohtajan asema yhtiössä poikkeaa olennaisesti työntekijöiden asemasta. Toimitusjohtajan teht...

20/04/2019
Asianajajan palkkion kattaminen

Asianajajan palkkio perustuu lähes poikkeuksetta tehtävään käytettyyn aikaan. Erilaisissa riitatilan...

Kysymyksiä?
Jätä alle tietosi, niin otamme sinuun yhteyttä