Asianajajan palkkion kattaminen

Asianajajan palkkio perustuu lähes poikkeuksetta tehtävään käytettyyn aikaan. Erilaisissa riitatilanteissa ja oikeudenkäynneissä palkkiota on mahdollista kattaa joko vakuutusyhtiön myöntämällä oikeusturvalla tai oikeusaputoimiston myöntämällä oikeusavulla.

Oikeusturvavakuutus sisältyy yksityishenkilöillä useimmiten kotivakuutukseen tai esimerkiksi autoa koskevissa asioissa auton kaskovakuutukseen. Yhtiöillä ja yrityksillä oikeusturva sisältyy erilaisiin vakuutuspaketteihin. Oikeusturvavakuutuksen kustannusvaikutus vuosittaisiin vakuutusmaksuihin on hyvin pieni; useimmiten oikeusturvavakuutuksen vuosimaksu on vain joitakin kymmeniä euroja.

Oikeusturvan vakuutusehdot ovat vakuutusyhtiöissä samansisältöisiä. Vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Hyvin usein vakuutuksesta ei korvata vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturvavakuutuksen käyttäminen edellyttää ensinnäkin, että vakuutusyhtiölle on todettavissa riitatilanne, eli siis tilanne, jossa on osoitettavissa erimielisyyttä joko vaatimuksen perusteen tai määrän osalta.

Oikeusturva-asiat ratkaistaan tapauskohtaisesti, mutta yleisesti oikeusturvaa ei saa esimerkiksi rikosasioissa, jossa vakuutettu on syytettynä tai lasten huolto- ja elatusasioihin taikka edunvalvojan määräämiseen.

Valtion osittain tai kokonaan kustantama oikeusapu perustuu oikeusapulakiin. Oikeusapulain (5.4.2002/257) 1 luku 1 §:n mukaisesti oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeudellisella asialla tarkoitetaan asiaa, joka on jo vireillä tuomioistuimessa tai välittömästi sinne saatettavissa.

Myönteisen oikeusapupäätöksen yhtenä edellytyksenä on, että yksityishenkilön kuukausittaiset käyttövarat ovat alle 1300 euroa. Käyttövara lasketaan vähentämällä kuukausittaisista nettoansioista  kohtuulliset asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut, ulosottosuoritukset sekä velkajärjestelyn maksuohjelman mukaiset suoritukset. Mikäli käyttövara on kuukaudessa alle 600 euroa, oikeusapu myönnetään ilman omavastuuosuutta. Toisin sanoen, tällaisessa tilanteessa valtio maksaa yksityishenkilön omat oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeusapua voidaan hakea myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen. Edelleen oikeusapua on mahdollista saada myös silloin, jos oikeudenkäyntikulut ylittävät oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärän.

Asianajotoimisto Lakitalossa päämiesten mahdollisuudet oikeusturvaan tai oikeusapuun kartoitetaan heti toimeksiantoa vastaanottaessa. Lakitalo huolehtii hakemusten laatimisesta ja yhteydenpidosta vakuutusyhtiöihin ja oikeusaputoimistoihin.

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...