Kiinteistöt ja asuminen

Kiinteistöihin ja asumiseen liittyvissä toimeksiannoissa on usein kyse asunto- tai kiinteistökauppaa koskevista riidoista, eli siis kodista tai rahallisesti merkittävästä omaisuudesta. Kiinteistökaupan virhe tai asuntokaupan virhe on epämiellyttävä tilanne molempien osapuolten kannalta. Useimmiten toimeksiannoissamme on kyse esimerkiksi hometalosta.

Asunto- ja kiinteistökauppaa sääntelevät erityisesti asuntokauppalaki ja maakaari. Niin asuntokauppalaissa kuin maakaaressakin on samankaltaiset pykälät kaupan virheistä. Virheet voidaan jakaa laatuvirheeseen, vallintavirheeseen ja oikeudelliseen virheeseen. Laatuvirheellä tarkoitetaan myös salaista virhettä, mikä tarkoittaa sitä, että kumpikaan kaupan osapuolista ei ole tiennyt virheen olemassaolosta kauppaa tehdessään. Vaikka kyse onkin salaisesta virheestä, myyjä on vastuussa siitä ostajaan nähden tiettyjen edellytysten täyttyessä. Virhetilanteissa ostaja voi vaatia kauppahinnan hinnanalennusta, vahingonkorvausta ja jopa kaupan purkua.

Asunto- ja kiinteistökauppariitojen ohella Asianajotoimisto Lakitalossa on osaamista myös asuinhuoneistojen vuokrasuhteiden riitatilanteiden selvittämisestä. Yleensä näissä on kyse esimerkiksi siitä, että vuokralainen tulisi häätää vuokraamastaan asuinhuoneistosta. Häätöä koskevissa asioissa tulee olla huolellinen ja tarkka, koska kyse on kuitenkin vuokralaisen kodista.

Onko hankitussa tai luovutetussa kiinteistössä tai huoneistossa virhe? Menetteleekö vuokralaisesi tai vuokranantajasi laillisesti? Ota yhteyttä Asianajotoimisto Lakitaloon, niin selvitetään mitä voidaan tehdä ja mitä kannattaa tehdä.

Lakitalossa alkuneuvottelu on maksuton

Ota meihin yhteyttä

Lisää artikkeleita

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...

02/06/2019
Hyödyllisiä linkkejä

Internet on nykyisin täynnä erilaista tietoa. Oikeastaan voi olla niin, että tietoa löytyy jopa liik...