Tuotevastuu-blogi osa 11: Turvallisuuskulttuuri, compliance, organisaatio ja tuoteturvallisuusohje

Yhtiöllä tulee olla toimiva turvallisuuskulttuuri, joka käsittää omien työntekijöiden työturvallisuuden lisäksi myös tuoteturvallisuuden tärkeänä osana yhtiön arvoja. Hallituksen hyväksymä ja liiketoimintaan jalkautettu tuoteturvallisuusohje (policy) on ehdottoman tärkeä kahdestakin syystä.

Ensinnäkin se toimii tukena tuoteturvallisuuden kanssa työskenteleville henkilöille. Surullinen tosiasia on, että monissa yhtiöissä tuoteturvallisuus ja varsinkin edellä kuvattu riskienhallintaohjelma yhä nähdään varsinaista liiketoimintaa haittaavana tekijänä ja turhana kustannuksena. Näin varsinkin silloin kun mitään ongelmia ei ole aikaisemmin ollut. Mieli tosin muuttuu, kun ensimmäinen onnettomuus sattuu omalle kohdalle. Silloin maksetaan runsaat oppirahat ja ihan turhaan. Jos tuoteturvallisuusorganisaation takana on hallituksen tuki, asialla on erilainen painoarvo ja se otetaan vakavasti. Erinomaisena keinona edistää asiaa on sitoa bonukset tuoteturvallisuustavoitteisiin.

Toiseksi pitää ottaa huomioon policyn ja sen perusteella toteutettujen toimenpiteiden merkitys oikeudessa ja viranomaisten silmissä. Jos yhtiöllä ei ole tällaisia laisinkaan, se antaa sen kuvan, etteivät nämä asiat ole yhtiölle tärkeitä vaan yhdentekeviä, ja se taas varmasti vaikuttaa seuraamuksiin ja niiden ankaruuteen. Jos taas pystytään osoittamaan, että yhtiö on panostanut tuoteturvallisuuteen, sillä on siihen resursseja ja omat käytössä olevat prosessit, tilanne on aivan toinen. Vahinkoja sattuu, mutta jos niiden välttämiseksi on tehty kaikki mahdollinen, yhtiö saattaa välttyä harmeilta. Etenkin Australiassa syyttäjä saattaa tällaisessa tapauksessa katsoa, ettei mihinkään syytetoimenpiteisiin ole syytä ryhtyä.

Policy on yksi niitä ensimmäisiä asioita, joita sekä syyttäjät että kantajien asianajajat pyytävät nähdäkseen.

Tämän blogin ehkä tärkein opetus on tämä:

Eli jos yritys ei tunnista tuotteisiinsa liittyviä riskejä ja etenkin jos se ei reagoi niihin ja tee parhaansa minimoidakseen riskit, se saa varautua suuriin hankaluuksiin. Sama periaate pätee kaikkialla maailmassa, välinpitämättömyys omien tuotteiden turvallisuuden suhteen on erittäin tuomittavaa.

 

Vastuullisin terveisin,
Juha Koivula
Senior Legal Counsel | Varatuomari
juha@lakitalo.fi

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...