Tuotevastuu-blogi osa 2: Mitä seuraamuksia tuotevastuusta voi olla?

Tuotevastuu tarkoittaa vastuuta tuotteen aiheuttamista ympäristö-, henkilö- ja esinevahingoista. Huomattavaa on, että kun vahingonkärsineenä on joku muu kuin yrityksen sopimuskumppani, esimerkiksi koneen käyttäjä tai sivullinen henkilö, vastuuta heihin nähden ei voi rajoittaa sopimuksella koska osapuolena on niin sanottu kolmas osapuoli, joka ei ole millään tavalla osallisena sopimuksessa. Sopimusosapuolien välillä vastuunrajoitukset ovat mahdollisia ja ne ovatkin oleellinen osa yrityksen sopimusriskienhallintaa, mutta tuotevastuuvahinkojen suhteen vastuunrajoitukset toimivat eri lailla, toki nekin on huomioitava sopimuksissa oikealla tavalla.

Itselläni on kokemusta tuotevastuuvahingoista ja niihin liittyvistä oikeudenkäynnistä ympäri maailmaa, erikoisin paikka taitaa olla Botswana. Sen olen kuitenkin oppinut, että kaikkialla pätee sama sääntö: yrityksille nuo oikeudenkäynnit merkitsevät aina tuntuvaa rahan menoa, vaikka yrityksellä olisikin kattava tuotevastuuvakuutus. Vahingonkorvausvelvollisuus on voimassa kaikkialla maailmassa ja kaikissa oikeusjärjestelmissä, mutta rahamääräisesti suurimmat riskit liittyvät Amerikkaan, Australiaan ja Eurooppaan. Näitä käsittelemme erikseen tarkemmin myöhemmin. Mutta jos täyttää näiden maiden vaatimukset, voi olla turvallisella mielellä kaikkialla maailmassa.

Tärkeintä on, että samoja turvallisuusnormeja sovelletaan kaikilla markkinoilla eikä turvallisuustasoltaan erilaisia tuotteita myydä eri maihin. Ihmishenki on yhtä arvokas kaikkialla.

Esimerkkinä meille hieman erilaisesta oikeusjärjestelmästä voidaan mainita Kiina. Siellä laissa määritelty asteikko tuotevastuun seuraamuksista vaihtelee anteeksipyynnöstä kuolemanrangaistukseen (jälkimmäinen toki vain aivan äärimmäisessä tapauksessa esim. laajassa ympäristövahingossa mutta kuitenkin). Yhtenä seuraamuksena on toimiluvan menettäminen, joka johtaa melkoisiin taloudellisiin seuraamuksiin, jos yrityksellä on valmistusta Kiinassa. Alla lyhyt kaavio Kiinan lain mukaisista seuraamuksista.

  

Sitten taas joissakin maissa vahingonkärsineet eivät pääsääntöisesti esitä mitään vaatimuksia, mikä johtuu eri syistä, kuten siitä, etteivät he tiedä olevansa oikeutettuja korvaukseen tai heillä ei yksinkertaisesti ole resursseja ryhtyä toimenpiteisiin tai siksi ettei sellainen toiminta ei kuulu kyseiseen kulttuuriin tai koska sosiaaliturva ja vakuutukset korvaavat ihmisten kärsimät vahingot. 

Taloudellisten vahinkojen lisäksi tuotevastuuvahingon aiheuttama mainehaitta voi olla merkittävä. Varmaa on, että jokainen oikeudenkäynti tarkoittaa yrityksen resurssien, ajan ja rahan käyttöä muuhun kuin varsinaiseen liiketoimintaan. Oikeudenkäynti saattaa kestää vuosia, Suomen oikeuslaitosta pidetään, jos ei hitaana niin verkkaisena, mutta muualla maailmassa jutut vasta ottavatkin aikaa. 

Ja vaikka vakuutus korvaisikin kulut ja maksettavaksi langenneen korvauksen, saattaa se johtaa jatkossa huomattavasti korkeampiin vakuutusmaksuihin, ääritapauksessa jopa vaikeuttaa vakuutusturvan saamista seuraavina vuosina. 

Kun vielä otetaan huomioon, että monissa maissa saattaa tulla eteen myös yrityksen johdon ja toimihenkilöiden henkilökohtainen vastuu, niin yrityksellä on koossa monta hyvää syytä ottaa tuotevastuuriskien hallinta tosissaan. 

Ensi viikolla aloitamme Euroopasta.

 

Juha Koivula
Senior Legal Counsel | Varatuomari
juha@lakitalo.fi

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...