Työoikeus

Työnantaja päättää muun ohella, mitä, miten ja missä työtä tehdään. Koska lain mukaan työnantaja on paremmassa asemassa kuin työntekijä, työntekijän oikeudet on turvattu lailla. Useimmiten lakitoimistomme toimeksiannoissa on kyse siitä, onko työsuhde päätetty asianmukaisesti. Jos työsuhde on päätetty ilman laillisia perusteita, työntekijällä on oikeus vahingonkorvaukseen.

Niin sanotun isännänvastuun perusteella työnantaja on yleensä velvollinen korvaamaan aiheutetun vahingon vahingonkärsijälle. Työoikeuteen liittyy myös esimerkiksi työntekijän vastuu työnantajalleen aiheuttamasta vahingosta. Mikäli asiassa katsotaan, että työntekijä on ollut vain lievästi huolimaton, työntekijä ei ole velvollinen korvaamaan osaakaan aiheuttamastaan vahingosta. Toisaalta mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti, työntekijä on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan koko vahingon täysimääräisesti.

Lakitalossa alkuneuvottelu on maksuton

Ota meihin yhteyttä

Lisää artikkeleita

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...

02/06/2019
Hyödyllisiä linkkejä

Internet on nykyisin täynnä erilaista tietoa. Oikeastaan voi olla niin, että tietoa löytyy jopa liik...

21/05/2019
Liiketoimintakielto

Suomen perustuslaissa on säädetty, että jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa vali...