Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausasiat liittyvät usein rikosasioihin tai erilaisiin sopimussuhteisiin. Vahingonkorvauksena tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen tilanteeseen, kuin vahinkoa ei olisi tapahtunut.

Korvausvastuu perustuu vähäisimmillään tuottamukseen eli huolimattomuuteen, vaikka tuottamus ei olekaan korvausvastuun välttämätön edellytys. Rikoksen uhreilla on vahingonkorvauslain mukaisesti oikeus muun ohella korvaukseen kivusta, särystä, tilapäisestä haitasta ja ansionmenetyksestä sekä tietyin edellytyksin oikeus korvaukseen kärsimyksestä.

Mikäli aiheutunut vahinko ei liity esimerkiksi rikokseen, asianajajamme selvittää tapauksesi korvausvastuun edellytykset, vahinkojen määrät ja vahinkojen rajoittamiset aina erityislainsäädäntöä myöden.

Lakitalossa alkuneuvottelu on maksuton

Ota meihin yhteyttä

Lisää artikkeleita

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...

02/06/2019
Hyödyllisiä linkkejä

Internet on nykyisin täynnä erilaista tietoa. Oikeastaan voi olla niin, että tietoa löytyy jopa liik...

21/05/2019
Liiketoimintakielto

Suomen perustuslaissa on säädetty, että jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa vali...