Vahingonkorvausasiat

Vahingonkorvausasiat liittyvät usein rikosasioihin tai erilaisiin sopimussuhteisiin. Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen tilanteeseen, kuin vahinkoa ei olisi tapahtunut.

Korvausvastuu perustuu vähäisimmillään tuottamukseen eli huolimattomuuteen, vaikka tuottamus ei olekaan korvausvastuun välttämätön edellytys. Rikoksen uhreilla on vahingonkorvauslain mukaisesti oikeus muun ohella korvaukseen kivusta, särystä, tilapäisestä haitasta ja ansionmenetyksestä sekä tietyin edellytyksin oikeus korvaukseen kärsimyksestä. Jos vahinko on aiheutettu rikoksella ja vahingonaiheuttajalla ei ole varoja maksaa korvausta, tuomittuja korvauksia voi hakea maksettavaksi valtion varoista.

Liikennevahingoissa aiheutuneet vahingot jäävät usein vakuutusyhtiön vahingoksi, jos vahinkotapahtuma on johtunut enintään huolimattomuudesta.

Mikäli aiheutunut vahinko ei liity esimerkiksi rikokseen, asianajajamme selvittää tapauksesi korvausvastuun edellytykset, vahinkojen määrät ja vahinkojen rajoittamiset aina erityislainsäädäntöä myöden. Yllä mainitusti esimerkiksi niin sanotun ankaran vastuun tilanteissa korvausvastuu ei edellytä edes huolimattomuutta. Myös laissa tarkoitettu puhdas varallisuusvahinko on tietyillä edellytyksillä korvattavaa vahinkoa.

Käänny meidän puoleemme vahingonkorvausasioissa

Mikäli sinulla on kysymyksiä vahingonkorvaukseen liittyen, käänny meidän puoleemme. Muistathan, että meillä alkuneuvottelu on aina maksuton.

Lakitalossa alkuneuvottelu on maksuton

Ota meihin yhteyttä

Lisää artikkeleita

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...

02/06/2019
Hyödyllisiä linkkejä

Internet on nykyisin täynnä erilaista tietoa. Oikeastaan voi olla niin, että tietoa löytyy jopa liik...