Yrityssalaisuudet ja entiset työntekijät

Elinkeinonharjoittaminen perustuu yhä enemmän erilaisiin yrityssalaisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen. Tietoa, taitoa ja dataa on tallennettuna sähköisessä muodossa, ja usein kaikkien työntekijöiden saatavilla.

Yrityssalaisuuden rikkomistapoja on monia, mutta yleisin tapahtumainkulku on se, kun entisen työntekijän hallusta löydetään yrityssalaisuudeksi luokiteltavaa tietoa. Tyypillisesti kyse on siitä, kun entinen työntekijä on tavalla tai toisella kopioinut työnantajansa yrityssalaisuuksia juuri ennen työsuhteensa päättymistä. Asetelma on varsin looginen: työntekijän näkökulmasta suurin tarve hyödyntää työssä opittua tietoa jonkun muun kuin työnantajan lukuun syntyy herkimmin uuden työnantajan palvelukseen siirtyessä tai omaa yritystoimintaa perustettaessa.

Työntekijällä on perustuslakiin perustuva oikeus valita työnsä ja käyttää ammattitaitoansa. Rajanveto ammattitaidon ja toisen yrityssalaisuuden välillä ei ole täysin selkeä ja usein oikeudenkäynneissä väitellään ja keskustellaan juuri ammattitaidon ja yrityssalaisuuksien eroista. Lähtökohtaisesti ihmisen aivoissa olevaa tietoa on pidettävä ammattitaitona ja muulle alustalle tallennettua tietoa yrityssalaisuutena. Toki pitää muistaa, että välttämättä jokin tieto ei voi saada edes yrityssalaisuuden statusta. Yleensä yrityssalaisuus edellyttää salassapitotahtoa ja salassapitointressiä.

Sopimattomasta menettelystä liiketoiminnassa annetussa laissa, rikoslaissa ja työsopimuslaissa on lukuisia eri säännöksiä, jotka koskevat yrityssalaisuuksia ja niiden suojaa. Näin ollen myös lainsäätäjä on havainnut sääntelytarpeen. Vielä 2000-luvun alussa sääntely käsitti vain työsuhteen ajan, mutta nykyisin suoja kattaa myös työsuhteen jälkeistä aikaa. Yrityssalaisuuksien merkityksen vuoksi salassapidosta kannattaa sopia jo työsopimuksesta neuvoteltaessa.

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...