Mikä on
edunvalvontavaltuutus
yrittäjälle?

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jonka henkilö määrää tulevaksi voimaan,
jos hän tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai
muun vastaavan syyn vuoksi itse kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistaan.

Miksi edunvalvontavaltuutus on tärkeä yrittäjälle?

Edunvalvontavaltuutuksen tekemällä valtuutuksen tekijä määrää, kuka hänen edunvalvojaksensa määrätään, ja millaisiin toimiin hän voi ryhtyä. Valtuutuksella varmistetaan, että omia asioita hoitaa joku, jolla on asian vaatimaa taitoa, tietämystä ja tahtoa. Jos valtuutusta on käytettävä, valtuutettu vahvistaa valtuutuksen Digi- ja Väestötietovirastossa ja vahvistaminen lähtökohtaisesti edellyttää lääkärinlausuntoa valtuuttajan terveydentilasta.

Valtuutukseen useimmiten tehdään määräyksiä valtuuttajan henkilöä koskeviin asioihin sekä taloudellisiin asioihin. Lakitalon laatimassa yrittäjän edunvalvontavaltuutuksessa edellä mainittujen lisäksi huomioidaan myös yrittäjän yritystoimintaa koskevat asiat. Valtuutuksella päätetään tai voidaan päättää siitä, miten yritystoimintaa halutaan jatkossa hoidettavan. Valtuutuksella voidaan myös määrätä esimerkiksi yritystoiminnan sukupolvenvaihdoksen toteuttamisesta, yritystoiminnasta luopumisesta tai muista yritys- ja omaisuusjärjestelyistä.

On tärkeää suunnitella valtuutus juuri oman liiketoiminnan edellyttämällä tavalla. Yrittäjä itse on paras arvioimaan, miten haluaa yritystään jatkossa hoidettavan. Joskus koko perheen elatus voi olla kiinni yrittäjän yritystoiminnassa. Mikäli yrittäjä ei ole laatinut itselleen edunvalvontavaltuutusta, on mahdollista, että esimerkiksi yrittäjän sairastuessa vakavasti, hänen edunvalvojakseen määrätään yleinen edunvalvoja, joka on sidottu lakiin ja joka ei ole koskaan tavannut yrittäjää tai hänen perhettään.

Ota yhteyttä!