Edunvalvontavaltuutus yrittäjälle

Yrittäjä, onko edunvalvontavaltuutuksesi kunnossa? Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jonka henkilö määrää tulevaksi voimaan, jos hän tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi itse kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistaan.

Edunvalvontavaltuutuksen tekemällä valtuutuksen tekijä määrää, kuka hänen edunvalvojaksensa määrätään, ja millaisiin toimiin hän voi ryhtyä. Valtuutuksella varmistetaan, että omia asioita hoitaa joku, jolla on asian vaatimaa taitoa, tietämystä ja tahtoa. Jos valtuutusta on käytettävä, valtuutettu vahvistaa valtuutuksen Digi- ja Väestötietovirastossa ja vahvistaminen lähtökohtaisesti edellyttää lääkärinlausuntoa valtuuttajan terveydentilasta.

Valtuutukseen useimmiten tehdään määräyksiä valtuuttajan henkilöä koskeviin asioihin sekä taloudellisiin asioihin. Lakitalon laatimassa yrittäjän edunvalvontavaltuutuksessa edellä mainittujen lisäksi huomioidaan myös yrittäjän yritystoimintaa koskevat asiat. Valtuutuksella päätetään tai voidaan päättää siitä, miten yritystoimintaa halutaan jatkossa hoidettavan. Valtuutuksella voidaan myös määrätä esimerkiksi yritystoiminnan sukupolvenvaihdoksen toteuttamisesta, yritystoiminnasta luopumisesta tai muista yritys- ja omaisuusjärjestelyistä.

Yrittäjän edunvalvontavaltuutus tukee liiketoiminnan jatkuvuutta

On tärkeää suunnitella valtuutus juuri oman liiketoiminnan edellyttämällä tavalla. Yrittäjä itse on paras arvioimaan, miten haluaa yritystään jatkossa hoidettavan. Joskus koko perheen elatus voi olla kiinni yrittäjän yritystoiminnassa. Mikäli yrittäjä ei ole laatinut itselleen edunvalvontavaltuutusta, on mahdollista, että esimerkiksi yrittäjän sairastuessa vakavasti, hänen edunvalvojakseen määrätään yleinen edunvalvoja, joka on sidottu lakiin ja joka ei ole koskaan tavannut yrittäjää tai hänen perhettään.

Edunvalvontavaltuutus on ennalta varautumista. Yrittäjä, ota yhteyttä Lakitaloon ja pyydä tarjous edunvalvontavaltuutuksen laatimisesta.

Ota yhteyttä Lakitaloon

Yhteystiedot

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...