Liikejuridiikka

Tarvitsetko asiantuntevaa apua liikejuridiikan saralla? Yrityksien liiketoiminnassa on paljon erilaisia lakiasioita, jotka tulee hoitaa asianmukaisesti. Liikejuridiikka sekä sen osa-alueet, kuten esimerkiksi erilaiset yrityksen tai sen osakkaiden sopimusasiat, riskienhallinta, yrityskaupat, yritysjärjestelyt, työoikeus sekä riitojen ratkaisu, muodostavat merkittävän osan Lakitalon yritysasiakkaiden toimeksiannoista. Lakitalo tarjoaa käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä oikeudellista asiantuntemusta yrityksien liiketoiminnan sekä yrityksen hallinnon tueksi.

Lakitalon Juha Koivula on aiemmin toiminut monikansallisen yhtiön yrityslakimiehenä hoitaen yhtiön liiketoiminnan lakiasioita maailmanlaajuisesti. Juha on työskennellyt erilaisten kaupallisten sopimusasioiden, joint venture sopimusten, yrityskauppojen, riita-asioiden, patentti- ja teollisoikeuksien, vakuutusten ja riskinhallinnan kanssa. Liikejuridiikassa Juhan erikoisosaamista on tuotevastuihin liittyvät asiat sekä erityisesti riskien hallinta niin USA:n haastavilla markkinoilla kuin myös muillakin merkittävillä markkina-alueilla. Juha on laatinut yrityksille tarkoitetun tuotevastuuriskien hallintaohjelman, jolla näitä merkittäviä riskejä pyritään vähentämään ja mahdollistamaan yrityksen menestyksekäs liiketoiminta kaikkialla maailmassa.

Lakitalon Aleksi Pakkanen on puolestaan hallitustehtävien lisäksi hoitanut lukuisia yrityksien liiketoimintaan liittyviä riita-asioita niin neuvotteluteitse, tuomioistuimessa kuin myös välimiesmenettelyssä. Aleksi vastaa Lakitalo-konsernin hallinnosta ja toimii samalla erään rakennusyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Yrittäjätaustansa sekä toimeksiantojensa perusteella Aleksilla on käytännönläheistä kokemusta liiketoiminnan järjestämisestä sekä siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä, ja myös yrityksien ja yrittäjien vastuista ja velvollisuuksista. Liiketoimintaan liittyvien riitojen ratkaisemisen lisäksi Aleksilla on kokemusta muun ohella työturvallisuuteen sekä yrityksen taloudellisiin asioihin liittyvistä rikosasioista.

Asianajotoimisto Lakitalo tarjoaa asiakkailleen osaamiseen erikoistunutta oikeudellista asiantuntemusta kaikissa liikejuridiikkaan liittyvissä asioissa ja maailmanlaajuisen verkoston luotettavia asiantuntijoita oikeuden eri aloilta.

Ota yhteyttä Lakitaloon

Yhteystiedot

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...