Perintöasiat

Perintöasiatasianajaja Tampereella ja Pirkanmaalla 

Pätevä asianajaja perintöasioiden hoitamiseen Tampereella ja Pirkanmaalla.

Asianajotoimisto Lakitalossa teemme ammattitaidolla tarpeisiisi sopivat asiakirjat, kuten testamentit ja edunvalvontavaltuutukset. Järjestämme myös perunkirjoitukset ja laadimme perukirjat sekä teemme perinnönjaot. Jotta voit varmistua siitä, että tahtosi ja muu oikeutesi toteutuu, asiakirjojen laatiminen kannattaa antaa asiantuntevan asianajajan tehtäväksi. Useimpiin asiakirjoihin liittyy laissa säädettyjä muotomääräyksiä, jotka voivat vaikuttaa asiakirjan pätevyyteen.

Asianajaja perintöasioihin Tampereella – ota yhteyttä!

Testamentin teko

Testamentilla henkilö määrää siitä, miten hänen omaisuuteensa jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Testamentilla, ennen kuolemaa tehdyillä lahjoituksilla sekä muilla järjestelyillä voidaan vaikuttaa omaisuuden siirtymiseen kuoleman jälkeen. Näillä järjestelyillä on mahdollista huomioida verotehokkuuden ohella myös lesken ja rintaperillisten edut.

Testamenttiin liittyy laissa säädettyjä tärkeitä muotosäännöksiä, joiden noudattamatta jättäminen voi tehdä testamentista pätemättömän. Testamentti kannattaa laatia yhdessä asiantuntevan asianajajan kanssa, jotta myös viimeinen tahto toteutuisi. Laadimme testamentin aina toiveidesi mukaisesti.

Perunkirjoitus Tampereen seudulla

Henkilön kuoltua tulee hänen jälkeensä toimittaa perunkirjoitus, pääsääntöisesti jo kolmen kuukauden kuluttua kuolemantapauksesta. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, johon merkitään tiedot kuolinpesän osakkaista, kuolinpesään kuuluvasta omaisuudesta ja veloista sekä muut perintöverotuksen ja perinnönjaon kannalta tarpeelliset tiedot. Mikäli vainaja oli kuollessaan avioliitossa, perukirjaan merkitään myös lesken varat ja velat.

Perinnönjaon toimittamisesta pesän osakkaat voivat sopia keskenään. Laadimme perinnönjakokirjat sopimanne jaon mukaisesti. Aina perinnönjaon sopiminen ei onnistu, jolloin on syytä turvautua ulkopuoliseen pesänselvittäjään tai pesänjakajaan. Laadimme puolestanne hakemuksen käräjäoikeudelle ja avustamme perinnönjaossa.

Perintöasioihin erikoistunut asianajaja

Perunkirjoitus, jäämistöositus, pesänselvitys, perinnönjako sekä niissä huomioitavaksi tulevat perintöverotus, ennakkoperintö, lakiosa, suosiolahja, testamentin tiedoksianto ja moittiminen sekä muut vastaavat seikat, ovat esimerkkejä lesken ja perillisten toimitettaviksi jäävistä tehtävistä ja niiden yhteydessä selvitettävistä kysymyksistä. Perintöasioihin erikoistunut Tanja Repo antaa asiantuntevaa apua perintöasioihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Autamme sinua myös varautumaan elämän muutoksiin laatimalla muun ohella testamentit, lahjakirjat, edunvalvontavaltuutukset sekä avioehtosopimukset.

Jos tarvitset apua jäämistöoikeuteen liittyvissä asioissa, oli sitten kyse muutoksiin varautumisesta tai perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyvistä toimenpiteistä, ota yhteyttä Lakitalon perintöasioihin erikoistuneeseen asianajajaan joko yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse.

Ota yhteyttä Lakitaloon

Yhteystiedot

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...