Sopimus- ja velkomusasiat

Tuliko sopimuksen sisällöstä erimielisyyttä? Voiko näin sopia? Onko reklamaatio aiheellinen?

Suomen lainsäädäntö suojaa kuluttajaa elinkeinonharjoittajan kanssa tehdyissä sopimuksissa. Esimerkiksi kuluttajansuojalaissa on monia pakottavia säännöksiä, joiden perusteella tiettyjä sopimusehtoja ei tarvitse noudattaa, vaikka niistä olisi nimenomaisesti toisin sovittu.

Elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa sopimusehdot useimmiten syrjäyttävät lain, minkä vuoksi sopimuksia laadittaessa ja niitä tulkittaessa tulee olla huolellinen. Asianajajamme tulkitsevat jatkuvasti erilaisia sopimusehtoja ja niiden lainmukaisuuksia, sekä auttavat päämiehiään selvittämään tilanteen.

Hoidamme tehokkaasti myös saatavien perintää.

Lakitalossa alkuneuvottelu on maksuton

Ota meihin yhteyttä

Lisää artikkeleita

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...

02/06/2019
Hyödyllisiä linkkejä

Internet on nykyisin täynnä erilaista tietoa. Oikeastaan voi olla niin, että tietoa löytyy jopa liik...

21/05/2019
Liiketoimintakielto

Suomen perustuslaissa on säädetty, että jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa vali...