Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Asianajotoimisto Tampereen Lakitalo Oy (y-tunnus: 2921704-3, myöhemmin myös ”Lakitalo”)
Aleksanterinkatu 26 C 20
33100 Tampere

info@lakitalo.fi

020 728 1910

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Aleksi Pakkanen

REKISTERIN NIMI
Lakitalon asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMINEN
Rekisteriä pidetään Asianajotoimisto Tampereen Lakitalo Oy:n asiakkaista eli päämiehistä.

Lakitalon asiakkaat ovat yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Rekisterin sisältämät tiedot ovat organisaatiota tai sitä edustavien henkilöiden tietoja sekä yksityishenkilöiden tietoja.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Lakitalo harjoittaa asianajotoimintaa. Rekisterin käyttötarkoitus on Lakitalon asiakasrekisterin ylläpitäminen, toimeksiantojen ja asiakassuhteiden hoitaminen sekä esteellisyyksien tarkistaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Päämiehen eli yrityksen tai yksityishenkilön nimi
Y-tunnus tai henkilötunnus
Postiosoite
Laskutusosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Kaikki rekisterin sisältämät tiedot ovat olennaisia asianajotoiminnassa ja toimeksiannon hoitamisessa. Lakitalo ei kerää asiakkaista mitään sellaista tietoa, jolla ei ole suoraa yhteyttä asianajotoiminnan harjoittamiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN KÄYTTÖ
Rekisterin tietoja käytetään ensisijaisesti toimeksiannon hoitamiseen ja esteellisyyksien tarkistamiseen. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään lisäksi laskutusta ja mahdollisia perintätoimia varten.

PÄÄSY TIETOIHIN JA TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisteriin on pääsy Lakitalon henkilökunnalla.

Rekisteri sijaitsee suojatuilla palvelimilla. Yhteyksissä palvelimiin käytetään vahvoja salauksia.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Lakitalon käytössä eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin tässä selosteessa todetusti. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle muuten, kuin asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä tai asiakkaan sijaitessa Euroopan unionin ulkopuolella.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus, asiakkaan palveluiden tuottaminen ja asianajoliiton säännöt edellyttävät. Kirjanpidollisten velvollisuuksien täyttämiseksi asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään 10 vuotta.

TIETOJEN OIKAISU
Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja päivitetään asiakkaan pyynnöstä aina viipymättä tai kun tiedoissa muuten havaitaan virheitä.

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...