Hyödyllisiä linkkejä

Internet on nykyisin täynnä erilaista tietoa. Oikeastaan voi olla niin, että tietoa löytyy jopa liikaa ja ongelmaksi voi muodostua tiedon määrän käsittely sekä tietolähteen luotettavuus. Alla on lueteltu ja esitelty joitakin keskeisimpiä ja luotettavimpia internet-sivuja, joiden avulla voi hakea ratkaisuja oikeudellisiin asioihin. Vaikeimmissa ja monimutkaisimmissa ongelmatilanteissa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen.

Finlex on oikeusministreriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen sekä maksuton palvelu. Finlexistä löydät Suomen sähköisessä muodossa olevan säädöskokoelman, tuomioistuinten ratkaisuja usean vuosikymmenen ajalta ja myös viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Edelleen Finlexissä on yleissitovia tyehtosopimuksia, hallituksen esityksiä sekä valtiosopimuksia.

Korkeimman oikeuden nettisivuilta löytyy muun ohella suuri määrä oikeuskäytäntöä eli yksittäisiä juttuja, joista korkein oikeus on antanut ratkaisunsa. Korkein oikeus on Suomessa ylin tuomiovallan käyttäjä riita- ja rikosasioissa. Tämän lisäksi korkein oikeus valvoo lainkäyttöä omalta osaltaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on niin sanottujen ennakkopäätöksien antaminen asioista, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä pyritään ohjaamaan lainkäyttöä muun muassa käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa siten, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta eli lyhyemmin HEVA on oikeusministeriön alainen ja lain nojalla perustettu toimielin, jonka tarkoituksena on ohjata tuomioistuinten ratkaisuja henkilövahinkojen ja kärsimysten korvaamisessa. HEVA antaa siis suosituksia, joiden tarkoituksena on ohjata ja yhdenmukaistaa henkilövahinkojen korvauskäytäntöä, eli erityisesti vahingonkorvauksen määrää. Edellä mainitusti kyse on kuitenkin suosituksista, jotka eivät sido tuomioistuinta millään tavalla. Käytännössä tuomioistuimet soveltavat HEVAn suosituksia hyvin usein. Viimeisin suositus on vuodelta 2017, joka löytyy myös HEVAn sivuilta.

Kuluttajariitalautakunta on vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin, joka on tarkoitettu tilanteisiin, joissa riidan toinen osapuoli on kuluttaja. Kuluttajariitalautakunta on hyvinkin varteenotettava vaihtoehto tuomioistuimelle. Kuluttajariitalautakunnan etuna voidaan todeta erityisesti sen halpuus, koska kuluttajariitalautakunta-asioissa selvittämisestä ja käsittelemisestä lautakunnassa ei peritä maksuja ja asianosaiset vastaavat muutenkin kustannuksistaan itse. Lautakunnan käsittelyissä ei ole mahdollista kuulla todistajia eli ratkaisut perustetaan kirjalliseen aineistoon. Kuluttajariitalautakunnan haittapuolena voidaan todeta ainakin se, että sen ratkaisut ovat suosituksia, jotka eivät saa lainvoimaa. Näin ollen kuluttajariitalautakunnan ratkaisua ei voi täytäntöönpanna (esim. häätö tai velan periminen ulosoton kautta).

Rikosuhripäivystyksen nettisivuilta saa erinomaista tietoa koko rikosprosessiin liittyen. Rikosuhripäivystys on tarkoitettu rikoksen uhrille sekä hänen läheisilleen ja myös todistajille. Rikosprosessi on hyvin usein asianosaisille raskas ja Rikosuhripäivystyksen tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. Rikosuhripäivystyksen sivuilta löytyy yhteydenottolomakkeita sekä myös suora puhelinnumero tuen saamiseksi.

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...