Tuotevastuu-blogi osa 1: Tuotevastuuriskien oikeudellinen hallinta

Näin Tampereen ratikkatyömaalla rakennusvaiheessa – ”safety first”? 

Mitä riskejä kuvan tapaukseen liittyy laitevalmistajan näkökulmasta?

Tämän kirjoitussarjan tarkoitus on kertoa mitä tuotevastuu merkitsee tuotteiden valmistajalle, mitä seuraamuksia sillä voi olla, mitä oikeussaleissa tapahtuu ja miten tuotevastuun oikeudellisia riskejä voi yrittää hallita. Ja sekin selviää mikä on ”company story” ja mihin sitä käytetään.

Tervetuloa mukaan!

  1. MIKSI TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ?

Miksi tuoteturvallisuuden ja tuotevastuun pitäisi kiinnostaa yrityksiä? Tähän on kaksikin hyvää syytä:
1) jokaisella yrityksellä on oikeudellinen ja moraalinen velvollisuus valmistaa turvallisia tuotteita, niin ettei kukaan joka niitä käyttää loukkaa itseään millään tavalla ja
2) tuotevastuun taloudelliset seuraukset ovat pahimmillaan erittäin vakavia niin yritykselle itselleen kuin joissain tapauksissa myös sen työntekijöillekin, jotka saattavat joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen tai jopa rikosoikeudellisten seuraamusten kohteeksi.

Tuotevastuun periaatteet ovat samat kaikkialla maailmassa: tuotteiden pitää olla turvallisia ja jos ne aiheuttavat vahinkoa, vahingonkärsineellä on oikeus korvaukseen. Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä vaihtelee maittain riippuen oikeusjärjestelmien erilaisuudesta.

Tuotevastuu alkaa siitä, kun tuote lasketaan markkinoille ja se päättyy, kun tuote poistetaan markkinoilta, esimerkiksi kun se romutetaan. Pitää kuitenkin ymmärtää, että joissain maissa saattaa seurata vastuu senkin jälkeen, kun tuote on poistettu markkinoilta, jos se on aiheuttanut terveyshaittoja, jotka ilmenevät vasta myöhemmin. Vastuu saattaa seurata jopa vuosikymmeniä aiemmin myydyn laitteen aiheuttamista haitoista. Tällaisiin vaatimuksiin ja oikeudenkäynteihin liittyy yritysten kannalta äärimmäisen vaikeita näyttö- ja todisteluongelmia ja yritysten on hyvin vaikea puolustautua, jos vanhat tiedot eivät ole tallessa.

Yritysten kannalta ongelman muodostaa se, että eri oikeusjärjestelmissä ja kulttuureissa samanlaisenkin vahingon seuraamukset ovat hyvin erilaiset eri maissa. Tästä johtuen globaalisti toimivan yrityksen on ymmärrettävä nämä erot eri markkina-alueilla ja varauduttava niihin kaikessa toiminnassaan jo ennakolta. Puolustuksen rakentaminen vahingon jo tapahduttua on myöhäistä ja jopa mahdotonta. Missään tapauksessa todisteita tai asiakirjoja ei saa jälkeenpäin peukaloida tai muokata millään lailla omaksi eduksi!

Suunnitelmallisella toiminnalla tuotevastuuriskejä voi kuitenkin hallita ja jopa välttää, se vaatii kuitenkin systemaattista toimintaa, riskinhallintaprosessien luomista ja eri maiden oikeudellisten riskien ymmärtämistä ja niiden ottamista huomioon toiminnan kaikissa vaiheissa.

Käyn jäljempänä läpi tuotevastuuriskien hallintaan liittyviä keinoja ja käytän esimerkkinä liikkuvia työkoneita, koska niihin liittyy monia erilaisia riskitekijöitä.

Koska tämä on yrityksille ja muille kuin lakimiehille suunnattu blogi, en käsittele juridiikkaa muuten kuin hyvin yleisellä tasolla, tarkoitus on kertoa mitä tuotevastuu merkitsee yrityksille käytännössä ja mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä, jotta tuotteista tulisi turvallisempia ja tuotevastuuriskit olisivat hieman paremmin hallittavissa. En myöskään käsittele tuoteturvallisuutta insinöörin näkökulmasta, sen yritykset ja insinöörit osaavat minua paremmin, vaan esittelen ne oikeudelliset ongelmat, joita tuotevastuu aiheuttaa ja ratkaisut niihin käytännön näkökulmasta. Aivan erinomaista tietoa siitä miten koneiden hankintaprosessi toteutetaan turvallisuustietoisesti, löytyy esimerkiksi Metstan sivulta https://metsta.fi/koneturvallisuuden-standardit-metsta/turvallisuustietoinen-koneiden-hankintaprosessi/. Suosittelen!

Ensin käymme lyhyesti läpi mitä seuraamuksia tuotevastuu voi aiheuttaa yrityksille ja missä maissa suurimmat riskit ovat. Sen jälkeen käsittelemme niitä prosesseja, joita yrityksen pitää kehittää ja noudattaa tuotevastuuriskien pienentämiseksi.

Pitää toki muistaa, että suurimmat vahingot kärsii aina se jolle vahinko on sattunut. Henkilövahinkoja ja niiden aiheuttamia kärsimyksiä ei voi edes mitata rahassa. Kun yritys pyrkii vähentämään onnettomuuksia, välttämättömänä seurauksena on tuotteiden laadun ja turvallisuuden parantuminen, mikä taas itsestään johtaa siihen, että vahinkoja sattuu vähemmän. Ihmiset eivät loukkaannu, asiakkaan tuotanto ei kärsi ja yritys säästää sekä rahaa että suojelee mainettaan. Tästä hyötyvät kaikki!

Ensi viikolla katsomme mitä seuraamuksia tuotevastuusta voi olla.

Juha Koivula
Senior Legal Counsel | Varatuomari
juha@lakitalo.fi

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...