Uusi liikesalaisuuslaki

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on 10.8.2018 valtioneuvoston esityksestä vahvistanut uuden liikesalaisuuslain voimaantulosta. Uudella liikesalaisuuslailla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Laki astuu voimaan jo 15.8.2018.

Liikesalaisuuslaissa on säännöksiä muun muassa liikesalaisuuden määrittelemisestä ja liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta, käyttämisestä ja ilmaisemisesta. Lain mukaisesti liikesalaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi tietoa, joka ei ole kokonaisuutena tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona ja yhdistelmänä kyseisiä tietoja käsitteleville henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa. Edelleen liikesalaisuudella tulee olla taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa ja että liikesalaisuuden haltija on suojannut kohtuullisilla toimenpiteillä sanotun tiedon.

Liikesalaisuuslaissa on säännöksiä, joiden mukaisesti tuomioistuin voi vaadittaessa määrätä kieltoja ja korjaavia toimenpiteitä liikesalaisuuden oikeudettomalle käyttäjälle. Tuomioistuin voi esimerkiksi määrätä, että oikeudeton käyttäjä vetää liikesalaisuutta loukkaavan tuotteen pois markkinoilta tai tuotteen hävitettäväksi. Luonnollisesti laissa on säännöksiä myös hyvityksistä ja vahingonkorvauksista.

Uusi laki tuo toivottuja uudistuksia ja oikeussuojakeinoja liikesalaisuuden haltijoille oikeudetonta käyttämistä vastaan.

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...