Uusi liikesalaisuuslaki

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on 10.8.2018 valtioneuvoston esityksestä vahvistanut uuden liikesalaisuuslain voimaantulosta. Uudella liikesalaisuuslailla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Laki astuu voimaan jo 15.8.2018.

Liikesalaisuuslaissa on säännöksiä muun muassa liikesalaisuuden määrittelemisestä ja liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta, käyttämisestä ja ilmaisemisesta. Lain mukaisesti liikesalaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi tietoa, joka ei ole kokonaisuutena tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona ja yhdistelmänä kyseisiä tietoja käsitteleville henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa. Edelleen liikesalaisuudella tulee olla taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa ja että liikesalaisuuden haltija on suojannut kohtuullisilla toimenpiteillä sanotun tiedon.

Liikesalaisuuslaissa on säännöksiä, joiden mukaisesti tuomioistuin voi vaadittaessa määrätä kieltoja ja korjaavia toimenpiteitä liikesalaisuuden oikeudettomalle käyttäjälle. Tuomioistuin voi esimerkiksi määrätä, että oikeudeton käyttäjä vetää liikesalaisuutta loukkaavan tuotteen pois markkinoilta tai tuotteen hävitettäväksi. Luonnollisesti laissa on säännöksiä myös hyvityksistä ja vahingonkorvauksista.

Uusi laki tuo toivottuja uudistuksia ja oikeussuojakeinoja liikesalaisuuden haltijoille oikeudetonta käyttämistä vastaan.

Lisää artikkeleita

10/08/2018
Uusi liikesalaisuuslaki

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on 10.8.2018 valtioneuvoston esityksestä vahvistanut uuden lii...

12/07/2018
Oikeus kärsimyskorvaukseen

Vahingonkorvauslaissa kärsimyksellä tarkoitetaan loukkauksen aiheuttamaa tunnetta, jonka ei tarvitse...

12/07/2018
Laittomista työsuhteen päättämistilanteista

Työsopimuslain mukaisesti työsuhteet ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu pysyviksi. Mikäli työsuhde so...