Blogi

Lakitalon Blogista löydät lyhyitä artikkeleita ja uutisia juridiikan alalta. Blogiin valikoidaan artikkeleita, joista olisi hyötyä mahdollisimman monelle. Kirjoitukset ovat yleisluontoisia eikä niissä oteta kantaa yksittäistapauksiin. Lakitalo ei ota vastuuta eikä ole vastuussa, mikäli kirjoituksien perusteella lukija tai jokin muu taho tekee toimenpiteitä tai jättää tekemättä toimenpiteitä. Lakitalon henkilöstö antaa mielellään lisätietoja kirjoituksissa käsitellyistä aiheista.

Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehellisyydestä tuomitaan velallinen, joka hävittää omaisuuttaan, ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan, siirtää omaisuuttaan ulkomaille

Lue lisää »

Hyödyllisiä linkkejä

Internet on nykyisin täynnä erilaista tietoa. Oikeastaan voi olla niin, että tietoa löytyy jopa liikaa ja ongelmaksi voi muodostua tiedon määrän käsittely sekä tietolähteen luotettavuus.

Lue lisää »

Liiketoimintakielto

Suomen perustuslaissa on säädetty, että jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Tätä elinkeinovapautta voidaan rajoittaa vain tietyillä edellytyksillä. Yksi

Lue lisää »

Johtajasopimus

Toimitusjohtajan asema yhtiössä poikkeaa olennaisesti työntekijöiden asemasta. Toimitusjohtajan tehtävään ei sovelleta työsopimuslakia, koska toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön toimielin. Toki toimitusjohtajan tehtäviin ja työskentelyyn voidaan

Lue lisää »